Indlæg

Ramt af depression


Hvad er depression?

Det siges, at over 500.000 danskere bliver ramt af en depression i sværere grad på et tidspunkt i livet. Mellem 100.000 og 200.000 har præcis i dag depression. 

Det er somme tider svært at afgøre om der er tale om depression. Mange oplever tristhed, hos andre er det bare svært at føle noget. Andre igen oplever at de har let ved at blive irriteret eller vrede.

Den deprimerede ham mange negative tanker, enten om sig selv – fx som selvbebrejdelser, eller om fremtiden – fx det hele er ligemeget og det bliver nok aldrig bedre. 

Ofte er der søvnbesvær og nedsat eller øget appetit.

Depression kan behandles. Mange får antidepressiv medicin, og det er bestemt også godt. De største og fleste undersøgelser peger dog på at kombinationen af medicin og kognitiv metode, er det der giver bedste effekt – og skulle man vælge imellem medicin og kognitiv metode, ja så er det den kognitive metode der har bedst resultat.

Er du en af dem, er dette kursus for dig!


Målgruppe

Kurset henvender sig til personer der lider af depression i en grad så det i væsentlig grad begrænser den enkeltes livskvalitet, handlekraft, arbejdsevne eller på anden måde isolerer pågældende fra at deltage i almindelige sociale sammenhænge.

Indhold

Holdforløb 2 x 2 timer ugentligt i 8 uger. Der vil være tale om et lille hold på max. 8 personer, der alle lider af depression. På kurset er der fokus på tryghed.

Du vil modtage teoretisk undervisning ud fra kognitiv metode, hvor du lærer en masse om hvad depression er, så du bedre forstår den. Du får en række konkrete redskaber til at arbejde med depressionen gennem forløbet og efterfølgende.

Formål

Målet med forløbet er, at du løbende oplever betydelig bedring af din depressionslidelse og at du efterfølgende, på egen hånd, vil kunne fastholde og opnå yderligere evne til at håndtere depressionen.

Praktiske informationer

kurset afholdes i DambyHahns kursuslokaler i Kongensgade 66-68, 2. Sal, 5000 Odense C
Der forefindes elevator i bygningen.

Kursusstart og -pris

Ring og hør nærmere på tlf. 62 20 74 90, eller skriv til klinik@dambyhahn.dk

Næste kursusstart bliver starten af 2018, ring for nærmere.

Pris: kr. 6.995,-Indsats med resultater


Dambyhahns faste team har specialiseret sig inden for udvikling af forløb for kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere samt borgere visiteret til tilkendt fleksjob og som er sygemeldte eller ledige.

Vi har såvel kortere som længerevarende forløb  kendetegnet ved, at vi arbejder tematiseret  med psykologiske og socialfaglige temaer på hold og kombinerer dette med individuelle støttende samtaler, mental og fysisk træning..


Lær at mestre din angst


Hvad er angst?

Cirka hver femte af alle mennesker i Danmark får på et tidspunkt angst. For de fleste er det meget invaliderende.

Der findes flere typer af angst. Du vil kunne få hjælp på kurset, hvis du lider af:

   • Agorafobi: Angst for at forlade det trygge, fx at tage “for langt væk” fra sit hjem eller andet sted der er trygt.
   • Socialfobi: Angst for at føle sig observeret, kritiseret eller negativt vurderet. Fx hvis man spiser sammen med andre eller fx sige noget når man i selskaber, eller går ud med en ny kæreste.
   • Panikangst: Anfald af angst, som er så uudholdelige at man forsøger at undgå situationer, hvor man tidligere har haft panikanfald.
   • Generaliseret angst: Konstant angst hvor man er nervøs, får hjertebanken, bliver svimmel, sveder, ryster og spænder i musklerne.
   • Blandet angst – depressionstilstand: Blanding af angst og depression i så høj en grad, at der er tale om en sygdom, men ikke så udtalt at man har en angsttilstand eller en depression.

Målgruppe

Kurset henvender sig til personer der lider af angst i en grad så det i væsentlig grad begrænser den enkeltes livskvalitet, handlekraft, arbejdsevne eller på anden måde isolerer pågældende fra at deltage i almindelige sociale sammenhænge.

Indhold

Holdforløb 2 x 2 timer ugentligt i 8 uger. Der vil være tale om et lille hold på max. 6 personer, der alle lider af angst. På kurset er der fokus på tryghed.

Du vil modtage teoretisk undervisning ud fra kognitiv metode, hvor du lærer en masse om hvad angst er, så du bedre forstår din angst. Du får en række konkrete redskaber til at arbejde med din angst gennem forløbet og efterfølgende.

Formål

Målet med forløbet er, at du løbende oplever betydelig bedring af din angstlidelse og at du efterfølgende, på egen hånd, vil kunne fastholde og opnå yderligere evne til at håndtere din angst.

Praktiske informationer

kurset afholdes i DambyHahns kursuslokaler i Kongensgade 66-68, 2. Sal, 5000 Odense C
Der forefindes elevator i bygningen.

Kursusstart og -pris

Ring og hør nærmere på tlf. 62 20 74 90, eller skriv til klinik@dambyhahn.dk

Næste kursusstart bliver i starten af 2018. Ring eller skriv for yderligere.

Pris: kr. 6.995,-Indsats med resultater


Dambyhahns faste team har specialiseret sig inden for udvikling af forløb for kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere samt borgere visiteret til tilkendt fleksjob og som er sygemeldte eller ledige.

Vi har såvel kortere som længerevarende forløb  kendetegnet ved, at vi arbejder tematiseret  med psykologiske og socialfaglige temaer på hold og kombinerer dette med individuelle støttende samtaler, mental og fysisk træning..


Genvind ro og balance med mindfulness

Genvind ro og balance med mindfulness

Deltag i vores 8 ugers kursus, hvor du lærer og oplever, hvad mindfulness kan gøre for dig!


Om mindfulness

Mindfulness betyder at være mentalt til stede, og det trænes gennem meditation. Du vil gradvis opøve evnen til at være bevidst opmærksom og nærværende i forhold til dine tanker, følelser og handlemønstre.

Mindfulness kan hjælpe dig med:

 • At føle indre ro, klarhed og tilfredshed
 • At nedsætte stress
 • At reducere smerter
 • At få større livsglæde
 • At få bedre søvn
 • At få bevidsthed om tankestrømme, følelser og reaktionsmønstre
 • At føle større frihed
 • At få øget fokus og koncentrationsevne
 • At få forbedret evne til at håndtere vanskelige situationer

Målgruppe

Hvem kan bruge mindfulness?
Alle der har brug for at skabe en hverdag med mere overskud og balance og alle der ønsker at blive herre i eget hus!

Indhold

• Hvad mindfulness er og hvorfor det virker.
• Indsigt i grundprincipperne i mindfulness.
• Du få en bred værktøjskasse med nemme og overskuelige øvelser til hjælp i din hverdag.

Formål

Vil du blive bedre til at være i nuet og genvinde balance og ro i både privatliv og arbejdsmæssige sammenhænge? Så kan mindfulness være noget for dig.
Ofte bevæger vi os i livet uden at være helt til stede. Vi er i tankerne andre steder end der, hvor vi egentlig er.
Vi befinder os i mange sammenhænge på automatpilot uden at registrere, hvad vi laver, føler og tænker. Det skaber mental støj og uro.

Formålet med kurset er at bremse denne tendens, tage aktivt ansvar og blive bedre til at være i nuet.

Praktiske informationer

Forløbet foregår i en gruppe på max. 10 personer i 8 uger
Undervisningen varetages af en mindfulnessinstruktør

Kurset foregår torsdage kl. 10.00 – 12.00

Kurset afholdes i DambyHahns kursuslokaler i Kongensgade 66-68, 2. Sal, 5000 Odense. Der forefindes elevator i bygningen

Kursusstart og -pris

Ring og hør nærmere på tlf. 62 20 74 90, eller skriv til klinik@dambyhahn.dk

Næste kursusstart er den 4. maj 2017.

Pris: kr. 3600,- eks. momsIndsats med resultater


Dambyhahns faste team har specialiseret sig inden for udvikling af forløb for kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere samt borgere visiteret til tilkendt fleksjob og som er sygemeldte eller ledige.

Vi har såvel kortere som længerevarende forløb  kendetegnet ved, at vi arbejder tematiseret  med psykologiske og socialfaglige temaer på hold og kombinerer dette med individuelle støttende samtaler, mental og fysisk træning..


Kunsten at leve et liv med smerter

”Kunsten at leve et liv med smerter”
– et kursus i smertehåndtering.


Målgruppe

– Den primære målgruppe vil være borgere, der er diagnosticerede med kroniske smerteproblematikker.

– Der kan også være tale om personer med smerteproblematikker, der ikke er diagnosticerede.

– Ved ikke diagnosticeret smerteproblematik, vil deltagelse i forløbet bero på en visiterende samtale forud, hvor muligheden for udbytte vil blive vurderet.

– Forløbet henvender sig til borgere der enten er i beskæftigelse, sygemeldte, under uddannelse eller står uden for arbejdsmarkedet af andre årsager end ledighed.

Formål

– Det primære formål er at borgeren gennem forløbet opnår indsigt og redskaber til bedre håndtering af sine kroniske smerter.

Indhold

– Kurset er opdelt i 10 moduler over 10 uger, af to timers varighed.

– Kurset indeholder undervisning i hvad smerter er og hvorfor de er der.

– Vi tager udgangspunkt i den kognitive metode, som handler om hvordan tanker, adfærd og følelser påvirker smerteoplevelsen.

– Der arbejdes generelt ud fra den bio-psyko-sociale tilgang, ift. et samlet syn på den enkelte deltagers livssituation.

– Under kurset introduceres og arbejdes der med håndteringsredskaber som afspændings-, visualiserings- og mindfulness-øvelser.

– Endelig vil der være fokus på, hvordan den nye viden og indsigt kan anvendes fremadrettet i job, praktik eller uddannelse.

– Undervisningen vil foregå som holdundervisning, arbejde i små grupper, individuelle opgaver og der må påregnes hjemmeopgaver.

Målsætningen er at borgeren opnår

– Bedre søvn, færre bekymringer, nedsat smerteoplevelse, samt generelt øget og mere stabilt funktionsniveau.
Herved øges muligheden for at borgeren kan fastholdes mere stabilt i nuværende beskæftigelse, eller bringes nærmere en mulighed for tilknytning til arbejdsmarkedet.

Succesrate

– Det forventes at minimum 95% af deltagerne gennemfører forløbet.

– At min. 85% af de der gennemfører oplever øget funktionsevne eller bedring i livskvalitet.

Undervisere

Judith Nielsen:
Psykolog, kognitiv adfærdsterapeut, fysiurgisk massageterapeut

Vibeke Revald:
Fysioterapeut, kognitiv adfærdsterapeut

Ane Vestermark:
Sygeplejerske, kostvejleder, mindfulness-instruktør

Henvisning og kontakt:

– Borgeren henvises af sagsbehandler til forløbet pr. mailtil Vibeke: vr@dambyhahn.dk Tlf: 30783967

– Med angivelse af fødselsdato, navn, telefonnr. og adresse.

– Såfremt der ikke forligger diagnosticerede problematikker bedes dette oplyst ved henvendelsen.

– Ydereligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Vibeke Revald

Ring mig op

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Praktisk infomation

Kursusted:

– Kurset afholdes i DambyHahns kursuslokaler i Kongensgade 66-68, 2. Sal. 5000 Odense C.
– Der forefindes elevator i bygningen.

Kursusstart:

– Ring og hør nærmere, eller skriv til klinik@dambyhahn.dk

NÆSTE KURSUSOPSTART DEN 18. APRIL 2017 ved 6 eller flere deltagere.

Pris:

– Samlet pris 6995,- ekskl. Moms
– Beløbet indbefatter kursusmaterialer, undervisning og let forplejning i form af kaffe, the, frugt.Indsats med resultater


Dambyhahns faste team har specialiseret sig inden for udvikling af forløb for kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere samt borgere visiteret til tilkendt fleksjob og som er sygemeldte eller ledige.

Vi har såvel kortere som længerevarende forløb  kendetegnet ved, at vi arbejder tematiseret  med psykologiske og socialfaglige temaer på hold og kombinerer dette med individuelle støttende samtaler, mental og fysisk træning.


Forløb for kontanthjælpsmodtagere

Målrettede forløb for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere

Vores tværfaglige forløb er målrettet aktivitetsparate kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere. Det er også målrettet uddannelsehjælpsmodtagere, som er vurderet uddannelsesparate, men hvor der ses at være behov for en aktiv indsats inden påbegyndelse af en ordinær uddannelse.

Vi tilbyder forløb, hvor der er tilknyttet forskellige fagligheder (socialrådgiver, psykolog/terapeut, fysioterapeut, sygeplejerske/mindfulnessinstruktør og kostvejleder samt læge og psykiater), som benyttes efter vurdering fra socialfaglig koordinator via en visiterende samtale forinden opstart. Den socialfaglige koordinator er typisk den primære kontaktperson under hele forløbet, så borgeren hele tiden motiveres, støttes og fastholdes i en positiv udvikling.

Vi har deciderede holdforløb – men varetager også særlig tilrettelagte individuelle forløb med udgangspunkt i borgerens problemstillinger og indsatsbehov.


Fokus

Der sigtes mod ressourceudvikling, afklaring og etablering af varig arbejdsmarkedstilknytning for den enkelte borger, og der samarbejdes tæt med jobcentrene i forbindelse hermed.

Vi møder borgeren i øjenhøjde, uformelt og uhøjtideligt. Der arbejdes med det hele menneske, og respekt er et bærende element i vores arbejde. Der fokuseres på, at den enkelte motiveres til at tage ejerskab for egen udvikling fra start.

Forinden opstart på et forløb afholdes en visitationssamtale, hvor der tages udgangspunkt i borgerens arbejdsmarkedsperspektiv, samt dennes ressourcer og udviklingsmuligheder. Ved samtalen tilrettelægges en individuel plan for iværksættelse af de rette tiltag med udgangspunkt i den enkelte borger.

Relevans

Vi har haft stor succes med forløbene Fight it og Fokus På Ressourcer udviklet til unge borgere på kontanthjælp med forskelligartede bio-psyko-sociale barrierer i forhold til arbejdsmarkedet, endvidere har vi haft stor succes med lignende forløb for psyko-somatiserende kvinder over 30 år.
Vi arbejder med en ressource- og løsningsfokuseret tilgang med elementer fra Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Disse metoder har empirisk vist sig særlig effektive over for denne type borgere.
Forløbene er bygget op med et tværfagligt indhold, som fokuserer på løsning af de psykiske, sociale og fysiske udfordringer.

Praktisk information og tilmelding

Kontakt os på telefon 62 20 74 90, eller udfyld nedenstående med navn og telefon, så ringer vi dig op snarest muligt.

Ring mig op

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.


Indsats med resultater


DambyHahns faste team har specialiseret sig inden for udvikling af forløb for kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere samt borgere visiteret til tilkendt fleksjob og som er sygemeldte eller ledige.

Vi har såvel kortere som længerevarende forløb kendetegnet ved, at vi arbejder tematiseret  med psykologiske og socialfaglige temaer på hold og kombinerer dette med individuelle støttende samtaler, mental og fysisk træning.


Forløb for sygedagpengemodtagere

Tilbagevenden til arbejdsmarkedet hurtigst muligt

I DambyHahn kender vi betydningen af en tidlig tværfaglig indsats og vigtigheden af, at man som sygemeldt hurtigst muligt er aktiv i stedet for passiv. Dette er meget vigtigt i forhold til en tilbagevenden til arbejdsmarkedet hurtigst muligt.

I DambyHahn er vi særligt opmærksomme på de udfordringer, som kommunerne står over for, for at få sygemeldte tilbage til arbejdsmarkedet hurtigst muligt.
Vi tilrettelægger hele tiden vores forløb i forhold til kommunernes behov og lovgivningens krav. Vi er opmærksomme på ændringer på området.


Fokus

Vi tilbyder et tværfagligt forløb, hvor der er tilknyttet forskellige fagligheder i form af socialrådgiver, psykolog, fysioterapeut, sygeplejerske og mindfulnessinstruktør, kostvejleder, læge samt psykiater.

Forinden opstart på forløbet foretages en visiterende samtale ved socialrådgiver med henblik på yderligere afdækning, hvorefter der udfærdiges en individuelt tilrettelagt plan ud fra den enkeltes problemtikker og behov.

Socialrådgiveren er koordinator på forløbet.

Formålet med forløbet er.:

 • Ressourceudvikling/værktøjskasse  – At den enkelte sygemeldte oplever øget selvværd, opbygger flere psykiske og fysiske ressourcer og herved udvikler sine samlede ressourcer. Der tilføres den enkelte sygemelde en række nye redskaber til, at kunne håndtere og modvirke f.eks.vedvarende smerter, stress, angst og depression, eller andet. Derved skabes en øget mulighed for at bevare, fastholde samt hurtigst muligt genskabe en relation til arbejdsmarkedet, ligesom der skabes grobund for forebyggelse og reducering af nye sygedage på arbejdsmarkedet fremadrettet.
 • Egen indsats og ansvar – At den enkelte sygemeldte opnår bevidstgørelse af, at egen indsats i forhold til egen udvikling er nødvendig. (Ansvar for eget liv)
 • Raskmelding og tværfaglig udredning – At sygemeldte, som ikke vurderes at være arbejdsdygtige, udredes, så jobcentret har et redskab til brug for yderligere arbejdsmarkedsrettede og afklarende tiltag.

Det Aktive forløb har forskellige moduler, som er:

 • Fysisk træning ved fysioterapeut. (Der trænes på hold, og der tages hensyn til eventuelle skavanker. Der kan udarbejdes et individuelt træningsprogram)
 • Smertehåndtering på tværs af moduler
 • Socialfaglig undervisning
 • Psykoedukation (undervisning i forskellige emner ved psykologfaglig)
 • Mindfulness, kostvejledning
 • Støttende samtaler/coaching (ved socialfaglig koordinator og psykologfaglig)

Relevans

Vores erfaring er, at ca. 50% raskmeldes efter dette 6-ugers kursus. Yderligere 15% kommer i virksomhedspraktik mhp. raskmelding.

Kurserne er ofte oplagte som led i et ressourceforløb.

Praktisk information og tilmelding

Kontakt os på telefon 62 20 74 90, eller udfyld nedenstående med navn og telefon, så ringer vi dig op snarest muligt.

Ring mig op

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.


Indsats med resultater


Dambyhahns faste team har specialiseret sig inden for udvikling af forløb for kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere samt borgere visiteret til tilkendt fleksjob og som er sygemeldte eller ledige.

Vi har såvel kortere som længerevarende forløb  kendetegnet ved, at vi arbejder tematiseret  med psykologiske og socialfaglige temaer på hold og kombinerer dette med individuelle støttende samtaler, mental og fysisk træning.


Forløb for fleksjobbere

Fleksjob

Jobklub DambyHahn

DambyHahn har udviklet forskellige forløb for fleksjobbere herunder to typer af jobklubber – for borgere visiteret til fleksjob. Forløbene er med løbende optag. Målet er at finde et egnet fleksjob, men også virksomhedspraktik hurtigst muligt – eksempelvis mhp. at finde nye relevante beskæftigelsesområder. Der fokusere på den enkeltes ressourcer og udviklingsmuligheder og dels ved skriftlig og personlig jobsøgning. Vi fokuserer på deltagernes ressourcer, og styrker dem gennem personlig udvikling, coaching og omsætning i praksis.

Se undersider

Undersiderne nedenfor er opdelt i information til det offentlige, som skal visitere borgere til Jobklubben, information til borgeren og information til virksomheder, som overvejer at ansætte en medarbejder i fleksjob.


Fokus

Vi opkvalificerer deltagerne og arbejder målrettet på, at de får et realistisk billede af egne ressourcer, kompetencer og arbejdsmarkedsperspektiv.
Vi kombinerer jobsøgningen med tematiseret undervisning med psykologiske, socialfaglige og arbejdsmarkedsrelevante emner, som kan være at:
• Lave gode ansøgninger, CV mv.
• Undervise i regler og love omkring det at være i et fleksjob
• Sparre omkring deltagernes muligheder på arbejdsmarkedet – fokus på rette match
• Stille spørgsmålene: Hvilke jobs vil jeg søge? Hvad er mine ressourcer? Hvad er mine begrænsninger? Hvordan vil jeg formidle dette?
• Forberede virksomhedspraktik – målrettet arbejde mhp. at den enkelte opnår kontakt til, eller ansættelse ved, privat eller offentlig virksomhed.
• Psykoedukation

Forinden opstart i Jobklubben indkaldes borgeren til en visitationssamtale, som er en grundig afdækkende samtale. Dette for herved at kunne foretage en socialfaglig vurdering af den enkeltes ressourcer, udviklingsmuligheder og barrierer samt arbejdsmarkedsperspektiv. Herunder også årsag til den varige nedsættelse af arbejdsevnen og derved årsag til fleksjobstilkendelse.

Offentlig

Forløb for fleksjobbere

Jobklubberne DambyHahn

DambyHahn har udviklet to intensive forløb for borgere visiteret til fleksjob, som er ledige og står til rådighed i forhold til et egnet fleksjob.

Det første er et særligt jobklubforløb af 2 x 26 ugers varighed, som er et mere håndholdt tilbud – hvilket vil sige, at der er flere jobkonsulentressourcer, samt få fællestimer og flere individuelle timer ved forskellige fagligheder (socialrådgiver/jobkonsulent/psykolog/terapeut samt fysioterapeut). Derudover er der mulighed for at deltage i anden relevant undervisning. De sidste 26 uger er et efterværnsforløb, når man er kommet i fleksjobrelevant praktik eller fleksjob. Formålet er at fastholde fleksjobbet. Der er tale om et åbent tilbud med løbende optag. Målet er at finde et egnet fleksjob/at borgeren kommer ud af 0-jobs og får etableret ordinært flexjob.

Der udarbejdes kort status ved overgang fra den første periode (v. fleksjobs relevant praktik eller fleksjob) til efterværnsperiode. Der udarbejdes afslutningsvis en afmeldingserklæring.

Det andet forløb er af 18 ugers varighed. Der er tale om et åbent tilbud, 10 timer ugentligt, med løbende optag.

Målet er at finde et egnet fleksjob, men også virksomhedspraktik hurtigst muligt – eksempelvis mhp. at finde nye relevante beskæftigelsesområder.

Når den enkelte borger kommer i fleksjob, ophører borgeren i tilbuddet.

Ved afslutning udarbejdes en afslutningsrapport på den enkelte borger med udgangspunkt i faktuelle oplysninger, udbytte og beskrivelse af forløbet. Beskrivelse af ressourcer, udviklingsmuligheder. Ved behov præcisering af de arbejdsrelaterede skånehensyn.

Målgruppen motiveres i forhold til fleksjob – dels ved at fokusere på den enkeltes ressourcer og udviklingsmuligheder og dels ved skriftlig og personlig jobsøgning. Vi fokuserer på deltagernes ressourcer, og styrker dem gennem personlig udvikling, coaching og omsætning i praksis.

Vi opkvalificerer deltagerne og arbejder målrettet på, at de får et realistisk billede af egne ressourcer, kompetencer og arbejdsmarkedsperspektiv.

Vi kombinerer jobsøgningen med tematiseret undervisning med psykologiske, socialfaglige og arbejdsmarkedsrelevante emner, som kan være at:

 • Lave gode ansøgninger, CV mv.
 • Undervise i regler og love omkring det at være i et fleksjob
 • Sparre omkring deltagernes muligheder på arbejdsmarkedet – fokus på rette match
 • Stille spørgsmålene: Hvilke jobs vil jeg søge? Hvad er mine ressourcer? Hvad er mine begrænsninger? Hvordan vil jeg formidle dette?
 • Forberede virksomhedspraktik – målrettet arbejde mhp., at den enkelte opnår kontakt til en privat eller offentlig virksomhed af kortere virksomhed.
 • Psykoedukation

Forinden opstart i Jobklubberne indkaldes borgeren til en visitationssamtale, som er en grundig afdækkende samtale. Dette for herved at kunne foretage en socialfaglig vurdering af den enkeltes ressourcer, udviklingsmuligheder og barrierer samt arbejdsmarkedsperspektiv. Herunder også årsag til den varige nedsættelse af arbejdsevnen og derved årsag til fleksjobstilkendelse. Der drøftes også hvorfor borgeren er ledig.

Forløbene kører aktuelt i Kerteminde, men kan også etableres i andre kommuner.

Sygemeldte fleksjobbere

DambyHahn har desuden forløb for sygemeldte fleksjobbere af 26 ugers varighed, 10 timer om ugen. Der er tale om først 22 uger med undervisning i socialfaglige og psykologiske emner kombineret med kostvejledning og mindfulness. Der tilbydes sideløbende individuelle støttende og coachende samtaler ved socialrådgiver og psykolog. I de sidste 4 uger af forløbet etableres der en virksomhedspraktik med tæt opfølgning af DambyHahns jobkonsulent.

Forløbet for sygemeldte fleksjobbere indeholder flere individuelle og dermed håndholdte indsatser, end den “ordinære jobklub”.

Målet er at borgeren hurtigst mulig opnår tilbagevenden til arbejdsmarkedet, øgede ressourcer ved tilegnelse af redskaber, værktøjer og alternativt afklaring af funktionsniveau og arbejdsevne.

Formålet for sygemeldte fleksjobbere kan være af kortere varighed – eller sammensættes efter kommunens ønske og behov.

Information til borger

Kom i fleksjob

Jobklubberne DambyHahn

DambyHahn har udviklet to intensive forløb for borgere visiteret til fleksjob, som er ledige og står til rådighed i forhold til et egnet fleksjob.

Det første er et særligt jobklubforløb af 2 x 26 ugers varighed, som er et mere håndholdt tilbud – hvilket vil sige, at der er flere jobkonsulentressourcer, samt få fællestimer og flere individuelle timer ved forskellige fagligheder (socialrådgiver/jobkonsulent/psykolog/terapeut samt fysioterapeut). Derudover er der mulighed for at deltage i anden relevant undervisning. De sidste 26 uger er et efterværnsforløb, når man er kommet i fleksjobrelevant praktik eller fleksjob. Formålet er at fastholde fleksjobbet. Der er tale om et åbent tilbud med løbende optag. Målet er at finde et egnet fleksjob/at borgeren kommer ud af 0-jobs og får etableret ordinært flexjob.

Der udarbejdes kort status ved overgang fra den første periode (v. fleksjobs relevant praktik eller fleksjob) til efterværnsperiode. Der udarbejdes afslutningsvis en afmeldingserklæring.

Det andet forløb er af 18 ugers varighed. Der er tale om et åbent tilbud, 10 timer ugentligt, med løbende optag.

Målet er at finde et egnet fleksjob, men også virksomhedspraktik hurtigst muligt – eksempelvis mhp. at finde nye relevante beskæftigelsesområder.

Når den enkelte borger kommer i fleksjob, ophører borgeren i tilbuddet.

Ved afslutning udarbejdes en afslutningsrapport på den enkelte borger med udgangspunkt i faktuelle oplysninger, udbytte og beskrivelse af forløbet. Beskrivelse af ressourcer, udviklingsmuligheder. Ved behov præcisering af de arbejdsrelaterede skånehensyn.

Målgruppen motiveres i forhold til fleksjob – dels ved at fokusere på den enkeltes ressourcer og udviklingsmuligheder og dels ved skriftlig og personlig jobsøgning. Vi fokuserer på deltagernes ressourcer, og styrker dem gennem personlig udvikling, coaching og omsætning i praksis.

Vi opkvalificerer deltagerne og arbejder målrettet på, at de får et realistisk billede af egne ressourcer, kompetencer og arbejdsmarkedsperspektiv.

Vi kombinerer jobsøgningen med tematiseret undervisning med psykologiske, socialfaglige og arbejdsmarkedsrelevante emner, som kan være at:

 • Lave gode ansøgninger, CV mv.
 • Undervise i regler og love omkring det at være i et fleksjob
 • Sparre omkring deltagernes muligheder på arbejdsmarkedet – fokus på rette match
 • Stille spørgsmålene: Hvilke jobs vil jeg søge? Hvad er mine ressourcer? Hvad er mine begrænsninger? Hvordan vil jeg formidle dette?
 • Forberede virksomhedspraktik – målrettet arbejde mhp., at den enkelte opnår kontakt til en privat eller offentlig virksomhed af kortere virksomhed.
 • Psykoedukation

Forinden opstart i Jobklubberne indkaldes borgeren til en visitationssamtale, som er en grundig afdækkende samtale. Dette for herved at kunne foretage en socialfaglig vurdering af den enkeltes ressourcer, udviklingsmuligheder og barrierer samt arbejdsmarkedsperspektiv. Herunder også årsag til den varige nedsættelse af arbejdsevnen og derved årsag til fleksjobstilkendelse. Der drøftes også hvorfor borgeren er ledig.

Ansættelse af medarbejder i fleksjob

Jobklub DambyHahn
DambyHahn har udviklet 2 forskelligartede intensive forløb for borgere visiteret til fleksjob.
Det ene forløb er på 18 uger og beregnet for fleksjobs visiterede, som selv i et eller andet omfang kan være jobsøgende. Der er tale om et åbent tilbud, 10 timer ugentligt, med løbende optag
Det andet forløb er på 26 ugers varighed og beregnet for fleksjobs visiterede, der har behov for en mere håndholdt indsats og har svært ved at være jobsøgende på egen hånd. Der er behov for en større jobkonsulentindsats mhp. at finde og fasteholde borgeren i fleksjob. Der er færre fællestimer, men flere individuelle timer v. forskellige fagligheder (socialrådgiver/jobkonsulent, psykolog/terapeut og fysioterapeut) Der er desuden mulighed for deltagelse på diverse relevant undervisning. Der er tale om et åbent tilbud med løbende optag.
Målet med vores jobklubber er at finde et egnet fleksjob, men også virksomhedspraktik hurtigst muligt – eksempelvis mhp. at finde nye relevante beskæftigelsesområder. I forløbet bliver der fokuseret på den enkeltes kompetencer.
DambyHahns Jobklub består af forskellige kandidater med en bred erhvervsmæssig baggrund, som kan arbejde imellem 1-20 timer ugentligt. Vi hjælper med at finde det perfekte match mellem virksomhed og fleksjobber i Kerteminde og omegn.
Fordele ved at ansætte en medarbejder i Fleksjob:
• Få løst forfaldne opgaver.
• Betal kun for effektive timer.
• Kompensation fra 1. sygedag.
• Ansættelse af rette kandidat til det ønskede timeantal.
• Mulighed for prøveperiode uden omkostninger.
• Muligheden for at tage et social ansvar og gøre en forskel.

Fleksjob ordning:
Den nye reform på fleksjobområdet fra 2013 betyder, at din virksomhed kun betaler for den effektive arbejdstid, det vil sige nedsat tempo, pauser mv. fradrages. Ligeledes er der kompensation fra 1. sygedag. Administration er tilsvarende en ordinær ansat.

Derudover er der for private virksomheder muligheder for at ansøge om en fleksjobsbonus, hvis man ansætter en fleksjobber på 10 timer (effektiv tid) og nedefter og pgl. er ansat i 9. mdr.

Prøv samarbejdet af:
Der kan forud for en ansættelse aftales en periode med virksomhedspraktik, hvor samarbejdet afprøves, og hvor effektivitet vurderes. Denne periode er typisk på 4 uger, den er uden omkostninger for virksomheden og kan forlænges efter behov.

Find os på Facebook:
På vores Facebook side vil vi løbende lægge jobprofiler og andet relevant materiale ud.
https://www.facebook.com/pages/Jobklub-DambyHahn/1564722597117558

Praktisk information og tilmelding

Kontakt os på telefon 62 20 74 90, eller udfyld nedenstående med navn og telefon, så ringer vi dig op snarest muligt.

Ring mig op

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.


Indsats med resultater


Dambyhahns faste team har specialiseret sig inden for udvikling af forløb for kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere samt borgere visiteret til tilkendt fleksjob og som er sygemeldte eller ledige.

Vi har såvel kortere som længerevarende forløb  kendetegnet ved, at vi arbejder tematiseret  med psykologiske og socialfaglige temaer på hold og kombinerer dette med individuelle støttende samtaler, mental og fysisk træning.


Mentorforløb

DambyHahn som mentor

DambyHahn kan tilbyde mentorforløb til særligt udsatte borgere, som måske kræver en faglig kvalificeret psykologisk tilgang og indsats. Vi arbejder kognitivt med den enkelte borger med henblik på tilegnelse af nye mestringsstrategier – ”Lær at tackle” ALT det vanskelige i tilværelsen.

Det kan fx være et mentorforløb til udfordrede borgere, der skal have en særlig indsats for at blive klar til en uddannelse eller borgere, der skal have støtte til fastholdelse i et uddannelsesforløb, praktik/anden aktiv indsats eller arbejde.

Vi er et tværfagligt korps, som består af:

 • Psykologer
 • Terapeuter
 • Pædagoger
 • Socialrådgivere

Mentorforløb - hvordan?

Et mentorforløb kan indeholde:
Psykosocial indsats
Motivationsarbejde
Tilegnelse af nye Mestringsstrategier
Kognitiv adfærdstræning

Hvordan?:
Forløbet kan foregå som samtaler hos os i vores lokaler i Svendborg, Odense 0g Kerteminde
eller hos borgeren selv, borgerens uddannelsessted, praktiksted eller arbejdsplads. Mentoren kan også fungere som støtte til møder.

Samarbejde:
DambyHahn tilbyder altid et tæt samarbejde med sagsbehandler og andre fagpersoner, der er tilknyttet borgeren, som har brug for mentorforløb.

Skriftlig status:
Ønskes en afsluttende status på mentorforløbet kan denne tilkøbes for 975 kr.

Bestil et mentorforløb hos DambyHahn

Pris:
975 kr. pr. time.

Mentorforløb

 • Hvis du ønsker et mentorforløb, bedes du udfylde nedenstående formular.
 • - til fakturering
 • - til fakturering
 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.


Indsats med resultater


Dambyhahns faste team har specialiseret sig inden for udvikling af forløb for kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere samt borgere visiteret til tilkendt fleksjob og som er sygemeldte eller ledige.

Vi har såvel kortere som længerevarende forløb  kendetegnet ved, at vi arbejder tematiseret  med psykologiske og socialfaglige temaer på hold og kombinerer dette med individuelle støttende samtaler, mental og fysisk træning.


Mestring

Der er håb og hjælp at få

Kronisk sygdom, kroniske smerter, stress eller overbelastning. Angst, depression, misbrug eller alvorligere lidelse, der er håb og hjælp at få.

Kurserne er for alle over 18 år, der oplever udfordringer i hverdagen eller i relation til et arbejdsliv.

Hvert kursus består af 6-8 moduler. Hvert modul varer 2 ½ time og afholdes én gang om ugen på en fast ugedag. Der er plads 6-10 deltagere på hvert kursus og pårørende er velkomne til at deltage.


Fokus

Kurserne veksler mellem oplæg fra underviserne, gruppediskussioner, øvelser og individuelt arbejde. Der er fokus på at leve med det, der ikke kan ændres og give redskaber til at magte de daglige udfordringer, så du oplever øget kontrol og livskvalitet i hverdagen.

Relevans

Kurserne er ofte oplagte som led i et ressourceforløb.

Praktisk information og tilmelding

Opstart: Når der er mindst 6 tilmeldte.

Pris: Alle “Lær at tackle kurser” koster kr. 495,- pr uge.

Kontakt os på telefon 62 20 74 90, eller udfyld nedenstående med navn og telefon, så ringer vi dig op snarest muligt.

Ring mig op

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.


Indsats med resultater


Dambyhahns faste team har specialiseret sig inden for udvikling af forløb for kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere samt borgere visiteret til tilkendt fleksjob og som er sygemeldte eller ledige.

Vi har såvel kortere som længerevarende forløb  kendetegnet ved, at vi arbejder tematiseret  med psykologiske og socialfaglige temaer på hold og kombinerer dette med individuelle støttende samtaler, mental og fysisk træning.


Det aktive ressourceforløb

Det aktive ressourceforløb

Ressourceforløb kan være meget forskelligartet afhængig af behovet for udvikling, stabilisering og afklaring. Hos DambyHahn sammensættes ressourceforløb i samarbejde med kommunen, rehabiliteringsteamet og borgeren. Der kan være tale om kortere eller længerevarende forløb – ved en eller flere fagligheder. Der samarbejdes tæt for at sikre optimal støtte og udvikling i forhold til formålet med ressourceforløbet.

Vores ressourceforløb kan være individuel baseret ved forskellige fagligheder, eller der kan ske en kombination af individuelle samtaler og diverse relevant tematiseret undervisning. Vi har mulighed for at benytte vores lægekonsulent ved behov.

Kontakt socialrådgiver Mariann Lohse: mariann@dambyhahn.dk


Tematiseret undervisning

Tematiseret undervisning kan være i:

 • Psykoedukation: Undervisning om psykens dynamik. For eksempel i områder som stress, depression, angst, grænsesætning, kommunikation etc.
 • Fysioedukation: Undervisning om krop og motion, for eksempel smertehåndtering.
 • Mindfulness/kost og sundhedsvejledning: Undervisning i øvelser og teknikker – samt kostens indflydelse på vores psyke/fysiske.
 • Fysioterapeutisk indsats/træning: Udredning af fysiske forhold og udarbejdelse en funktionsbeskrivelse og træningsplan. Løbende vejledning og rådgivning. Mulighed for træning på hold eller individuelt ved guidning af fysioterapeut.

Ofte vil der være en socialrådgiver tilknyttet, som også har den første visiterende samtale/kontakt, evt. i samarbejde med sagsbehandler, hvor vi sammen kan finde frem til elementer i forhold til den konkrete rehabiliteringsplan. Vores fokus er den enkelte borger, ressourceudvikling og stabilisering ( herunder økonomisering af ressourcer/ressourceudnyttelse) mhp. en bedre livskvalitet, funktionsniveau og hermed arbejdsevne. Der ligger et væsentligt copingstrategiarbejde – som der arbejdes på tværfagligt.

Socialrådgiverens indsats

 • Drøftelse af borgerens aktuelle situation og hidtidige tilknytning til arbejdsmarkedet, eget arbejdsmarkedsperspektiv samt forestillinger om fremtidig forsørgelse. Motivation i forhold til en arbejdsmarkedsrelation.
 • En drøftelse af hvilken indsats, der kan være behov for ud fra borgerens helbredsmæssige ressourcer, som kan være med til at øge borgerens samlede ressourcer og tilbagevenden til arbejdsmarkedet.
 • Vejledning og rådgivning – orientering om regler og rettigheder.
 • Det er altid socialrådgiveren, der er primære kontaktperson, og som sørger for at borgeren altid er informeret om forløbet og hvilke aktiviteter, borgeren skal deltage i.
 • Socialrådgiver er endvidere tovholder i forhold til den eventuelt afsluttende afmelding til kommune. Denne indeholder et sammenskriv af samtlige fagligheders vurdering, iværksat indsats og resultat.

Praktisk information og tilmelding

Kontakt socialrådgiver Mariann Lohse: kd.nh1579706691ahybm1579706691ad@lh1579706691m1579706691 eller telefon 62 20 74 90. Du kan også udfyld e nedenstående med navn og telefon, så ringer vi dig op snarest muligt.

Ring mig op

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Psykologfaglig indsats

 • Udredning af psykiske forhold, evt. afdækning af intellektuelle og personlighedsmæssige ressourcer. Ved samtalen kan der, efter vurdering fra psykolog, anvendes enkelte psykologiske tests som er følgende: SCL-90-R, BDI , Wais lighedstest og/eller Raven set I.
 • Arbejde med copingstrategier og udvikling af ressourcer

Virksomhedspraktik

Der er mulighed for etablering af virksomhedspraktik samt opfølgning herpå. Der er ligeledes mulighed for kombination med fortsat støttende samtaler ved psykolog eller andre fagligheder, hvis dette findes væsentligt for fortsat ressourceudvikling

Mentorforløb

Kan rumme meget forskelligt, men væsentligt er, at mentor hjælper borger med at fastholde udvikling, fx. hjælpe til at komme ud af eget hjem, etablering af kontakter, fastholdelse i forløb, etc.Indsats med resultater


Dambyhahns faste team har specialiseret sig inden for udvikling af forløb for kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere samt borgere visiteret til tilkendt fleksjob og som er sygemeldte eller ledige.

Vi har såvel kortere som længerevarende forløb  kendetegnet ved, at vi arbejder tematiseret  med psykologiske og socialfaglige temaer på hold og kombinerer dette med individuelle støttende samtaler, mental og fysisk træning.