Målrettede forløb for ledige og sygemeldte borgere

DambyHahn har siden 2003 haft succes med forskellige arbejdsmarkedsrettede forløb med udgangspunkt i mulighederne i den aktuelle lovgivning og konkrete Jobcentres behov.
Vi har mulighed for at skræddersy helhedsorienterede tværfaglige forløb inden for alle målgrupper under beskæftigelsesområdet. I disse forløb er der tale om holdundervisning kombineret med individuelle støttende og coachende samtaler ved forskellige fagligheder. Fokus er på ressourcer og udviklingsmuligheder ifht. bedring og afklaring af aktuelle funktionsniveau og arbejdsevne, for herved hurtigst muligt at kunne komme i uddannelse, job eller blive afklaret i forhold til fremtidigt forsørgelsesgrundlag.

Længerevarende arbejdsmarkedsrettede forløb

/af

Forløb for sygedagpengemodtagere

I DambyHahn kender vi betydningen af en tidlig tværfaglig indsats og vigtigheden af, at man som sygemeldt hurtigst muligt er aktiv i stedet for passiv.

Kortere arbejdsmarkedsrettede forløb

– Kan kombineres med længerevarende forløb
/af

Livsmestring

Livsmestring i fritid og på arbejdspladsen med fokus på angst, stress og depression
/af

Coaching (MOC)

Professionel systemisk og narrativ coaching i et beskæftigelsesperspektiv