/af

Forløb for sygedagpengemodtagere

I DambyHahn kender vi betydningen af en tidlig tværfaglig indsats og vigtigheden af, at man som sygemeldt hurtigst muligt er aktiv i stedet for passiv.

/af

Forløb for fleksjobbere

Vi opkvalificerer deltagerne og arbejder målrettet på, at de får et realistisk billede af egne ressourcer, kompetencer og arbejdsmarkedsperspektiv.