Tilbagevenden til arbejdsmarkedet hurtigst muligt

I DambyHahn kender vi betydningen af en tidlig tværfaglig indsats og vigtigheden af, at man som sygemeldt hurtigst muligt er aktiv i stedet for passiv. Dette er meget vigtigt i forhold til en tilbagevenden til arbejdsmarkedet hurtigst muligt.

I DambyHahn er vi særligt opmærksomme på de udfordringer, som kommunerne står over for, for at få sygemeldte tilbage til arbejdsmarkedet hurtigst muligt.
Vi tilrettelægger hele tiden vores forløb i forhold til kommunernes behov og lovgivningens krav. Vi er opmærksomme på ændringer på området.

Fokus

Vi tilbyder et tværfagligt forløb, hvor der er tilknyttet forskellige fagligheder i form af socialrådgiver, psykolog, fysioterapeut, sygeplejerske og mindfulnessinstruktør, kostvejleder, læge samt psykiater.

Forinden opstart på forløbet foretages en visiterende samtale ved socialrådgiver med henblik på yderligere afdækning, hvorefter der udfærdiges en individuelt tilrettelagt plan ud fra den enkeltes problemtikker og behov.

Socialrådgiveren er koordinator på forløbet.

Formålet med forløbet er.:

  • Ressourceudvikling/værktøjskasse  – At den enkelte sygemeldte oplever øget selvværd, opbygger flere psykiske og fysiske ressourcer og herved udvikler sine samlede ressourcer. Der tilføres den enkelte sygemelde en række nye redskaber til, at kunne håndtere og modvirke f.eks.vedvarende smerter, stress, angst og depression, eller andet. Derved skabes en øget mulighed for at bevare, fastholde samt hurtigst muligt genskabe en relation til arbejdsmarkedet, ligesom der skabes grobund for forebyggelse og reducering af nye sygedage på arbejdsmarkedet fremadrettet.
  • Egen indsats og ansvar – At den enkelte sygemeldte opnår bevidstgørelse af, at egen indsats i forhold til egen udvikling er nødvendig. (Ansvar for eget liv)
  • Raskmelding og tværfaglig udredning – At sygemeldte, som ikke vurderes at være arbejdsdygtige, udredes, så jobcentret har et redskab til brug for yderligere arbejdsmarkedsrettede og afklarende tiltag.

Det Aktive forløb har forskellige moduler, som er:

  • Fysisk træning ved fysioterapeut. (Der trænes på hold, og der tages hensyn til eventuelle skavanker. Der kan udarbejdes et individuelt træningsprogram)
  • Smertehåndtering på tværs af moduler
  • Socialfaglig undervisning
  • Psykoedukation (undervisning i forskellige emner ved psykologfaglig)
  • Mindfulness, kostvejledning
  • Støttende samtaler/coaching (ved socialfaglig koordinator og psykologfaglig)

Relevans

Vores erfaring er, at ca. 50% raskmeldes efter dette 6-ugers kursus. Yderligere 15% kommer i virksomhedspraktik mhp. raskmelding.

Kurserne er ofte oplagte som led i et ressourceforløb.

Praktisk information og tilmelding

Kontakt os på telefon 62 20 74 90, eller udfyld nedenstående med navn og telefon, så ringer vi dig op snarest muligt.

Ring mig op

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Indsats med resultater

Dambyhahns faste team har specialiseret sig inden for udvikling af forløb for kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere samt borgere visiteret til tilkendt fleksjob og som er sygemeldte eller ledige.

Vi har såvel kortere som længerevarende forløb  kendetegnet ved, at vi arbejder tematiseret  med psykologiske og socialfaglige temaer på hold og kombinerer dette med individuelle støttende samtaler, mental og fysisk træning.