Det aktive ressourceforløb

Ressourceforløb kan være meget forskelligartet afhængig af behovet for udvikling, stabilisering og afklaring. Hos DambyHahn sammensættes ressourceforløb i samarbejde med kommunen, rehabiliteringsteamet og borgeren. Der kan være tale om kortere eller længerevarende forløb – ved en eller flere fagligheder. Der samarbejdes tæt for at sikre optimal støtte og udvikling i forhold til formålet med ressourceforløbet.

Vores ressourceforløb kan være individuel baseret ved forskellige fagligheder, eller der kan ske en kombination af individuelle samtaler og diverse relevant tematiseret undervisning. Vi har mulighed for at benytte vores lægekonsulent ved behov.

Kontakt socialrådgiver Mariann Lohse: mariann@dambyhahn.dk

Tematiseret undervisning

Tematiseret undervisning kan være i:

 • Psykoedukation: Undervisning om psykens dynamik. For eksempel i områder som stress, depression, angst, grænsesætning, kommunikation etc.
 • Fysioedukation: Undervisning om krop og motion, for eksempel smertehåndtering.
 • Mindfulness/kost og sundhedsvejledning: Undervisning i øvelser og teknikker – samt kostens indflydelse på vores psyke/fysiske.
 • Fysioterapeutisk indsats/træning: Udredning af fysiske forhold og udarbejdelse en funktionsbeskrivelse og træningsplan. Løbende vejledning og rådgivning. Mulighed for træning på hold eller individuelt ved guidning af fysioterapeut.

Ofte vil der være en socialrådgiver tilknyttet, som også har den første visiterende samtale/kontakt, evt. i samarbejde med sagsbehandler, hvor vi sammen kan finde frem til elementer i forhold til den konkrete rehabiliteringsplan. Vores fokus er den enkelte borger, ressourceudvikling og stabilisering ( herunder økonomisering af ressourcer/ressourceudnyttelse) mhp. en bedre livskvalitet, funktionsniveau og hermed arbejdsevne. Der ligger et væsentligt copingstrategiarbejde – som der arbejdes på tværfagligt.

Socialrådgiverens indsats

 • Drøftelse af borgerens aktuelle situation og hidtidige tilknytning til arbejdsmarkedet, eget arbejdsmarkedsperspektiv samt forestillinger om fremtidig forsørgelse. Motivation i forhold til en arbejdsmarkedsrelation.
 • En drøftelse af hvilken indsats, der kan være behov for ud fra borgerens helbredsmæssige ressourcer, som kan være med til at øge borgerens samlede ressourcer og tilbagevenden til arbejdsmarkedet.
 • Vejledning og rådgivning – orientering om regler og rettigheder.
 • Det er altid socialrådgiveren, der er primære kontaktperson, og som sørger for at borgeren altid er informeret om forløbet og hvilke aktiviteter, borgeren skal deltage i.
 • Socialrådgiver er endvidere tovholder i forhold til den eventuelt afsluttende afmelding til kommune. Denne indeholder et sammenskriv af samtlige fagligheders vurdering, iværksat indsats og resultat.

Praktisk information og tilmelding

Kontakt socialrådgiver Mariann Lohse: kd.nh1582573853ahybm1582573853ad@lh1582573853m1582573853 eller telefon 62 20 74 90. Du kan også udfyld e nedenstående med navn og telefon, så ringer vi dig op snarest muligt.

Ring mig op

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Psykologfaglig indsats

 • Udredning af psykiske forhold, evt. afdækning af intellektuelle og personlighedsmæssige ressourcer. Ved samtalen kan der, efter vurdering fra psykolog, anvendes enkelte psykologiske tests som er følgende: SCL-90-R, BDI , Wais lighedstest og/eller Raven set I.
 • Arbejde med copingstrategier og udvikling af ressourcer

Virksomhedspraktik

Der er mulighed for etablering af virksomhedspraktik samt opfølgning herpå. Der er ligeledes mulighed for kombination med fortsat støttende samtaler ved psykolog eller andre fagligheder, hvis dette findes væsentligt for fortsat ressourceudvikling

Mentorforløb

Kan rumme meget forskelligt, men væsentligt er, at mentor hjælper borger med at fastholde udvikling, fx. hjælpe til at komme ud af eget hjem, etablering af kontakter, fastholdelse i forløb, etc.

Indsats med resultater

Dambyhahns faste team har specialiseret sig inden for udvikling af forløb for kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere samt borgere visiteret til tilkendt fleksjob og som er sygemeldte eller ledige.

Vi har såvel kortere som længerevarende forløb  kendetegnet ved, at vi arbejder tematiseret  med psykologiske og socialfaglige temaer på hold og kombinerer dette med individuelle støttende samtaler, mental og fysisk træning.