DambyHahn som mentor

DambyHahn kan tilbyde mentorforløb til særligt udsatte borgere, som måske kræver en faglig kvalificeret psykologisk tilgang og indsats. Vi arbejder kognitivt med den enkelte borger med henblik på tilegnelse af nye mestringsstrategier – ”Lær at tackle” ALT det vanskelige i tilværelsen.

Det kan fx være et mentorforløb til udfordrede borgere, der skal have en særlig indsats for at blive klar til en uddannelse eller borgere, der skal have støtte til fastholdelse i et uddannelsesforløb, praktik/anden aktiv indsats eller arbejde.

Vi er et tværfagligt korps, som består af:

  • Psykologer
  • Terapeuter
  • Pædagoger
  • Socialrådgivere

Mentorforløb - hvordan?

Et mentorforløb kan indeholde:
Psykosocial indsats
Motivationsarbejde
Tilegnelse af nye Mestringsstrategier
Kognitiv adfærdstræning

Hvordan?:
Forløbet kan foregå som samtaler hos os i vores lokaler i Svendborg og Odense
eller hos borgeren selv, borgerens uddannelsessted, praktiksted eller arbejdsplads. Mentoren kan også fungere som støtte til møder.

Samarbejde:
DambyHahn tilbyder altid et tæt samarbejde med sagsbehandler og andre fagpersoner, der er tilknyttet borgeren, som har brug for mentorforløb.

Mentorforløb

  • Hvis du ønsker et mentorforløb, bedes du udfylde nedenstående formular.
  • - til fakturering
  • - til fakturering
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Indsats med resultater

Dambyhahns faste team har specialiseret sig inden for udvikling af forløb for kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere samt borgere visiteret til tilkendt fleksjob og som er sygemeldte eller ledige.

Vi har såvel kortere som længerevarende forløb  kendetegnet ved, at vi arbejder tematiseret  med psykologiske og socialfaglige temaer på hold og kombinerer dette med individuelle støttende samtaler, mental og fysisk træning.