Målrettede forløb for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere

Vores tværfaglige forløb er målrettet aktivitetsparate kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere. Det er også målrettet uddannelsehjælpsmodtagere, som er vurderet uddannelsesparate, men hvor der ses at være behov for en aktiv indsats inden påbegyndelse af en ordinær uddannelse.

Vi tilbyder forløb, hvor der er tilknyttet forskellige fagligheder (socialrådgiver, psykolog/terapeut, fysioterapeut, sygeplejerske/mindfulnessinstruktør og kostvejleder samt læge og psykiater), som benyttes efter vurdering fra socialfaglig koordinator via en visiterende samtale forinden opstart. Den socialfaglige koordinator er typisk den primære kontaktperson under hele forløbet, så borgeren hele tiden motiveres, støttes og fastholdes i en positiv udvikling.

Vi har deciderede holdforløb – men varetager også særlig tilrettelagte individuelle forløb med udgangspunkt i borgerens problemstillinger og indsatsbehov.

Fokus

Der sigtes mod ressourceudvikling, afklaring og etablering af varig arbejdsmarkedstilknytning for den enkelte borger, og der samarbejdes tæt med jobcentrene i forbindelse hermed.

Vi møder borgeren i øjenhøjde, uformelt og uhøjtideligt. Der arbejdes med det hele menneske, og respekt er et bærende element i vores arbejde. Der fokuseres på, at den enkelte motiveres til at tage ejerskab for egen udvikling fra start.

Forinden opstart på et forløb afholdes en visitationssamtale, hvor der tages udgangspunkt i borgerens arbejdsmarkedsperspektiv, samt dennes ressourcer og udviklingsmuligheder. Ved samtalen tilrettelægges en individuel plan for iværksættelse af de rette tiltag med udgangspunkt i den enkelte borger.

Relevans

Vi har haft stor succes med forløbene Fight it og Fokus På Ressourcer udviklet til unge borgere på kontanthjælp med forskelligartede bio-psyko-sociale barrierer i forhold til arbejdsmarkedet, endvidere har vi haft stor succes med lignende forløb for psyko-somatiserende kvinder over 30 år.
Vi arbejder med en ressource- og løsningsfokuseret tilgang med elementer fra Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Disse metoder har empirisk vist sig særlig effektive over for denne type borgere.
Forløbene er bygget op med et tværfagligt indhold, som fokuserer på løsning af de psykiske, sociale og fysiske udfordringer.

Praktisk information og tilmelding

Kontakt os på telefon 62 20 74 90, eller udfyld nedenstående med navn og telefon, så ringer vi dig op snarest muligt.

Ring mig op

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Indsats med resultater

DambyHahns faste team har specialiseret sig inden for udvikling af forløb for kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere samt borgere visiteret til tilkendt fleksjob og som er sygemeldte eller ledige.

Vi har såvel kortere som længerevarende forløb kendetegnet ved, at vi arbejder tematiseret  med psykologiske og socialfaglige temaer på hold og kombinerer dette med individuelle støttende samtaler, mental og fysisk træning.