Fleksjob

Jobklub DambyHahn

DambyHahn har udviklet forskellige forløb for fleksjobbere herunder to typer af jobklubber – for borgere visiteret til fleksjob. Forløbene er med løbende optag. Målet er at finde et egnet fleksjob, men også virksomhedspraktik hurtigst muligt – eksempelvis mhp. at finde nye relevante beskæftigelsesområder. Der fokusere på den enkeltes ressourcer og udviklingsmuligheder og dels ved skriftlig og personlig jobsøgning. Vi fokuserer på deltagernes ressourcer, og styrker dem gennem personlig udvikling, coaching og omsætning i praksis.

Se undersider

Undersiderne nedenfor er opdelt i information til det offentlige, som skal visitere borgere til Jobklubben, information til borgeren og information til virksomheder, som overvejer at ansætte en medarbejder i fleksjob.

Fokus

Vi opkvalificerer deltagerne og arbejder målrettet på, at de får et realistisk billede af egne ressourcer, kompetencer og arbejdsmarkedsperspektiv.
Vi kombinerer jobsøgningen med tematiseret undervisning med psykologiske, socialfaglige og arbejdsmarkedsrelevante emner, som kan være at:
• Lave gode ansøgninger, CV mv.
• Undervise i regler og love omkring det at være i et fleksjob
• Sparre omkring deltagernes muligheder på arbejdsmarkedet – fokus på rette match
• Stille spørgsmålene: Hvilke jobs vil jeg søge? Hvad er mine ressourcer? Hvad er mine begrænsninger? Hvordan vil jeg formidle dette?
• Forberede virksomhedspraktik – målrettet arbejde mhp. at den enkelte opnår kontakt til, eller ansættelse ved, privat eller offentlig virksomhed.
• Psykoedukation

Forinden opstart i Jobklubben indkaldes borgeren til en visitationssamtale, som er en grundig afdækkende samtale. Dette for herved at kunne foretage en socialfaglig vurdering af den enkeltes ressourcer, udviklingsmuligheder og barrierer samt arbejdsmarkedsperspektiv. Herunder også årsag til den varige nedsættelse af arbejdsevnen og derved årsag til fleksjobstilkendelse.

Offentlig

Forløb for fleksjobbere

Jobklubberne DambyHahn

DambyHahn har udviklet to intensive forløb for borgere visiteret til fleksjob, som er ledige og står til rådighed i forhold til et egnet fleksjob.

Det første er et særligt jobklubforløb af 2 x 26 ugers varighed, som er et mere håndholdt tilbud – hvilket vil sige, at der er flere jobkonsulentressourcer, samt få fællestimer og flere individuelle timer ved forskellige fagligheder (socialrådgiver/jobkonsulent/psykolog/terapeut samt fysioterapeut). Derudover er der mulighed for at deltage i anden relevant undervisning. De sidste 26 uger er et efterværnsforløb, når man er kommet i fleksjobrelevant praktik eller fleksjob. Formålet er at fastholde fleksjobbet. Der er tale om et åbent tilbud med løbende optag. Målet er at finde et egnet fleksjob/at borgeren kommer ud af 0-jobs og får etableret ordinært flexjob.

Der udarbejdes kort status ved overgang fra den første periode (v. fleksjobs relevant praktik eller fleksjob) til efterværnsperiode. Der udarbejdes afslutningsvis en afmeldingserklæring.

Det andet forløb er af 18 ugers varighed. Der er tale om et åbent tilbud, 10 timer ugentligt, med løbende optag.

Målet er at finde et egnet fleksjob, men også virksomhedspraktik hurtigst muligt – eksempelvis mhp. at finde nye relevante beskæftigelsesområder.

Når den enkelte borger kommer i fleksjob, ophører borgeren i tilbuddet.

Ved afslutning udarbejdes en afslutningsrapport på den enkelte borger med udgangspunkt i faktuelle oplysninger, udbytte og beskrivelse af forløbet. Beskrivelse af ressourcer, udviklingsmuligheder. Ved behov præcisering af de arbejdsrelaterede skånehensyn.

Målgruppen motiveres i forhold til fleksjob – dels ved at fokusere på den enkeltes ressourcer og udviklingsmuligheder og dels ved skriftlig og personlig jobsøgning. Vi fokuserer på deltagernes ressourcer, og styrker dem gennem personlig udvikling, coaching og omsætning i praksis.

Vi opkvalificerer deltagerne og arbejder målrettet på, at de får et realistisk billede af egne ressourcer, kompetencer og arbejdsmarkedsperspektiv.

Vi kombinerer jobsøgningen med tematiseret undervisning med psykologiske, socialfaglige og arbejdsmarkedsrelevante emner, som kan være at:

 • Lave gode ansøgninger, CV mv.
 • Undervise i regler og love omkring det at være i et fleksjob
 • Sparre omkring deltagernes muligheder på arbejdsmarkedet – fokus på rette match
 • Stille spørgsmålene: Hvilke jobs vil jeg søge? Hvad er mine ressourcer? Hvad er mine begrænsninger? Hvordan vil jeg formidle dette?
 • Forberede virksomhedspraktik – målrettet arbejde mhp., at den enkelte opnår kontakt til en privat eller offentlig virksomhed af kortere virksomhed.
 • Psykoedukation

Forinden opstart i Jobklubberne indkaldes borgeren til en visitationssamtale, som er en grundig afdækkende samtale. Dette for herved at kunne foretage en socialfaglig vurdering af den enkeltes ressourcer, udviklingsmuligheder og barrierer samt arbejdsmarkedsperspektiv. Herunder også årsag til den varige nedsættelse af arbejdsevnen og derved årsag til fleksjobstilkendelse. Der drøftes også hvorfor borgeren er ledig.

Forløbene kører aktuelt i Kerteminde, men kan også etableres i andre kommuner.

Sygemeldte fleksjobbere

DambyHahn har desuden forløb for sygemeldte fleksjobbere af 26 ugers varighed, 10 timer om ugen. Der er tale om først 22 uger med undervisning i socialfaglige og psykologiske emner kombineret med kostvejledning og mindfulness. Der tilbydes sideløbende individuelle støttende og coachende samtaler ved socialrådgiver og psykolog. I de sidste 4 uger af forløbet etableres der en virksomhedspraktik med tæt opfølgning af DambyHahns jobkonsulent.

Forløbet for sygemeldte fleksjobbere indeholder flere individuelle og dermed håndholdte indsatser, end den “ordinære jobklub”.

Målet er at borgeren hurtigst mulig opnår tilbagevenden til arbejdsmarkedet, øgede ressourcer ved tilegnelse af redskaber, værktøjer og alternativt afklaring af funktionsniveau og arbejdsevne.

Formålet for sygemeldte fleksjobbere kan være af kortere varighed – eller sammensættes efter kommunens ønske og behov.

Information til borger

Kom i fleksjob

Jobklubberne DambyHahn

DambyHahn har udviklet to intensive forløb for borgere visiteret til fleksjob, som er ledige og står til rådighed i forhold til et egnet fleksjob.

Det første er et særligt jobklubforløb af 2 x 26 ugers varighed, som er et mere håndholdt tilbud – hvilket vil sige, at der er flere jobkonsulentressourcer, samt få fællestimer og flere individuelle timer ved forskellige fagligheder (socialrådgiver/jobkonsulent/psykolog/terapeut samt fysioterapeut). Derudover er der mulighed for at deltage i anden relevant undervisning. De sidste 26 uger er et efterværnsforløb, når man er kommet i fleksjobrelevant praktik eller fleksjob. Formålet er at fastholde fleksjobbet. Der er tale om et åbent tilbud med løbende optag. Målet er at finde et egnet fleksjob/at borgeren kommer ud af 0-jobs og får etableret ordinært flexjob.

Der udarbejdes kort status ved overgang fra den første periode (v. fleksjobs relevant praktik eller fleksjob) til efterværnsperiode. Der udarbejdes afslutningsvis en afmeldingserklæring.

Det andet forløb er af 18 ugers varighed. Der er tale om et åbent tilbud, 10 timer ugentligt, med løbende optag.

Målet er at finde et egnet fleksjob, men også virksomhedspraktik hurtigst muligt – eksempelvis mhp. at finde nye relevante beskæftigelsesområder.

Når den enkelte borger kommer i fleksjob, ophører borgeren i tilbuddet.

Ved afslutning udarbejdes en afslutningsrapport på den enkelte borger med udgangspunkt i faktuelle oplysninger, udbytte og beskrivelse af forløbet. Beskrivelse af ressourcer, udviklingsmuligheder. Ved behov præcisering af de arbejdsrelaterede skånehensyn.

Målgruppen motiveres i forhold til fleksjob – dels ved at fokusere på den enkeltes ressourcer og udviklingsmuligheder og dels ved skriftlig og personlig jobsøgning. Vi fokuserer på deltagernes ressourcer, og styrker dem gennem personlig udvikling, coaching og omsætning i praksis.

Vi opkvalificerer deltagerne og arbejder målrettet på, at de får et realistisk billede af egne ressourcer, kompetencer og arbejdsmarkedsperspektiv.

Vi kombinerer jobsøgningen med tematiseret undervisning med psykologiske, socialfaglige og arbejdsmarkedsrelevante emner, som kan være at:

 • Lave gode ansøgninger, CV mv.
 • Undervise i regler og love omkring det at være i et fleksjob
 • Sparre omkring deltagernes muligheder på arbejdsmarkedet – fokus på rette match
 • Stille spørgsmålene: Hvilke jobs vil jeg søge? Hvad er mine ressourcer? Hvad er mine begrænsninger? Hvordan vil jeg formidle dette?
 • Forberede virksomhedspraktik – målrettet arbejde mhp., at den enkelte opnår kontakt til en privat eller offentlig virksomhed af kortere virksomhed.
 • Psykoedukation

Forinden opstart i Jobklubberne indkaldes borgeren til en visitationssamtale, som er en grundig afdækkende samtale. Dette for herved at kunne foretage en socialfaglig vurdering af den enkeltes ressourcer, udviklingsmuligheder og barrierer samt arbejdsmarkedsperspektiv. Herunder også årsag til den varige nedsættelse af arbejdsevnen og derved årsag til fleksjobstilkendelse. Der drøftes også hvorfor borgeren er ledig.

Ansættelse af medarbejder i fleksjob

Jobklub DambyHahn
DambyHahn har udviklet 2 forskelligartede intensive forløb for borgere visiteret til fleksjob.
Det ene forløb er på 18 uger og beregnet for fleksjobs visiterede, som selv i et eller andet omfang kan være jobsøgende. Der er tale om et åbent tilbud, 10 timer ugentligt, med løbende optag
Det andet forløb er på 26 ugers varighed og beregnet for fleksjobs visiterede, der har behov for en mere håndholdt indsats og har svært ved at være jobsøgende på egen hånd. Der er behov for en større jobkonsulentindsats mhp. at finde og fasteholde borgeren i fleksjob. Der er færre fællestimer, men flere individuelle timer v. forskellige fagligheder (socialrådgiver/jobkonsulent, psykolog/terapeut og fysioterapeut) Der er desuden mulighed for deltagelse på diverse relevant undervisning. Der er tale om et åbent tilbud med løbende optag.
Målet med vores jobklubber er at finde et egnet fleksjob, men også virksomhedspraktik hurtigst muligt – eksempelvis mhp. at finde nye relevante beskæftigelsesområder. I forløbet bliver der fokuseret på den enkeltes kompetencer.
DambyHahns Jobklub består af forskellige kandidater med en bred erhvervsmæssig baggrund, som kan arbejde imellem 1-20 timer ugentligt. Vi hjælper med at finde det perfekte match mellem virksomhed og fleksjobber i Kerteminde og omegn.
Fordele ved at ansætte en medarbejder i Fleksjob:
• Få løst forfaldne opgaver.
• Betal kun for effektive timer.
• Kompensation fra 1. sygedag.
• Ansættelse af rette kandidat til det ønskede timeantal.
• Mulighed for prøveperiode uden omkostninger.
• Muligheden for at tage et social ansvar og gøre en forskel.

Fleksjob ordning:
Den nye reform på fleksjobområdet fra 2013 betyder, at din virksomhed kun betaler for den effektive arbejdstid, det vil sige nedsat tempo, pauser mv. fradrages. Ligeledes er der kompensation fra 1. sygedag. Administration er tilsvarende en ordinær ansat.

Derudover er der for private virksomheder muligheder for at ansøge om en fleksjobsbonus, hvis man ansætter en fleksjobber på 10 timer (effektiv tid) og nedefter og pgl. er ansat i 9. mdr.

Prøv samarbejdet af:
Der kan forud for en ansættelse aftales en periode med virksomhedspraktik, hvor samarbejdet afprøves, og hvor effektivitet vurderes. Denne periode er typisk på 4 uger, den er uden omkostninger for virksomheden og kan forlænges efter behov.

Find os på Facebook:
På vores Facebook side vil vi løbende lægge jobprofiler og andet relevant materiale ud.
https://www.facebook.com/pages/Jobklub-DambyHahn/1564722597117558

Praktisk information og tilmelding

Kontakt os på telefon 62 20 74 90, eller udfyld nedenstående med navn og telefon, så ringer vi dig op snarest muligt.

Ring mig op

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Indsats med resultater

Dambyhahns faste team har specialiseret sig inden for udvikling af forløb for kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere samt borgere visiteret til tilkendt fleksjob og som er sygemeldte eller ledige.

Vi har såvel kortere som længerevarende forløb  kendetegnet ved, at vi arbejder tematiseret  med psykologiske og socialfaglige temaer på hold og kombinerer dette med individuelle støttende samtaler, mental og fysisk træning.