Livet skal leves forlæns
- men forståes baglæns

Søren Kierkegaard

At turde er at miste fodfæste for
en stund. Ikke at turde, er
- at miste sig selv

Søren Kierkegaard

Mennesker plages af,
hvad de mener om tingene
- ikke af tingene selv

Græsk ordsprog

Velkommen hos DambyHahn & Partnere

I DambyHahn tilbyder vi individuelle, helhedsorienterede og tværfaglige borgerrettede forløb til landets Jobcentre.

Det overordnet formål er, at borgeren gennem en særlig tilrettelagt indsats udvikler evner og ressourcer ift. at kunne starte og fastholde uddannelse, arbejde eller til at deltage i andre beskæftigelsesfremmende tilbud. Herved sikres en varig og stabil relation til arbejdsmarkedet gennem hel eller delvis selvforsørgelse.

Målet er, at borgeren bliver i stand til at igangsætte/aktivere egne ressourcer og tage ansvar for eget liv.

Vi arbejder ud fra en empowerment tankegang, med afsæt i kognitiv metode, med henblik på at borgeren tilegner sig nye mestringsstrategier og derved lærer at tackle alt det vanskelige i livet. Hjælp til selvhjælp.

Vi møder borgeren i øjenhøjde, uformelt og uhøjtideligt, men samtidigt tydeligt rammesættende. Der arbejdes med det hele menneske og respekt er et bærende element i vores arbejde. Der fokuseres på, at
den enkelte motiveres til at tage ejerskab for egen udvikling fra start.

Forløbene kan være af kortere eller længerevarende karakter. Se mere her.

Du kan finde en megen nyttig information her på vores hjemmeside. Hvis du ikke finder det, du leder efter, er du velkommen til at ringe til os pr. telefon 93 88 56 56 eller skrive til os pr. e-mail på


  • En solid og rettidig samarbejdspartner

    DambyHahn er en solid og rettidig samarbejdspartner. Vi leverer ydelser til Beskæftigelses- og socialforvaltninger, private samt virksomheder.

  • Høj faglighed

    DambyHahns faste team består af veluddannede psykologer, socialrådgivere, jobkonsulenter, mindfulnessinstruktører, coaches, kostvejledere, fitnessinstruktører, sygeplejersker, ergoterapeuter og fysioterapeuter med hver deres kernekompetencer

  • Social ansvarlighed

    DambyHahn medvirker aktivt til indsatsen for tilbagevenden til arbejdsmarkedet