Et forløb hos DambyHahn

Når din sagsbehandler henviser dig til et forløb hos DambyHahn & Partnere, er det typisk fordi du har nogle fysiske og/eller psykiske udfordringer, der forhindrer dig i at kunne komme ud på arbejdsmarkedet, og som gør, at du ikke har det så godt og trives i/med dit liv generelt.

Når du bliver henvist til et forløb hos DambyHahn & Partnere, får du en fast kontaktperson, der tager udgangspunkt i dine behov og forudsætninger, og som sammen med dig tilpasser forløbet, således at du vil kunne udvikle og opbygge dine kompetencer, således at du bedre kan håndtere dine udfordringer. I DambyHahn & Partnere arbejder vi tæt sammen med dig, din sagsbehandler og eventuelt en pårørende, således at du, gennem en tværfaglig, håndgribelig, helhedsorienteret og sammenhængende indsats, får de bedst mulige rammer til at udvikle og/eller afklare dine ressourcer, arbejdsevne og eventuelle skånehensyn.

I DambyHahn & Partnere har vi mange forskellige tilbud og aktiviteter, som vi, sammen med dig, sætter sammen til et forløb, der skal gøre det muligt for dig at få det bedre, fysisk som psykisk, samt udvikle og opkvalificere dine ressourcer og handlekompetencer i forhold til arbejdsmarkedet.

Læs mere om de tilbud og aktiviteter vi tilbyder her.